AGENDA 

  • Studiemiddag Vreedzaam Amsterdam 2021
    11 nov. 14:00 – 16:30
    Zoom
    Een ontmoeting voor een ieder die zich bezig houdt met burgerschap en democratisering in Amsterdam. Van leerkracht tot ouder, jeugdwerker tot ambtenaar, van buurtgenoot tot docent naschoolse activiteiten. Allemaal zijn we opvoeders in Amsterdam, laten we elkaar leren kennen en inspireren.
VZO_VREEDZAAM_logo_01.png